Nawigacja

ul. Piłsudskiego 68, tel. 48 664 24 05

pspnr1@grojecmiasto.pl

Wiadomości

Świetlica
10.11.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu świetlica.

Sala matmatyczna 2
10.11.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu sala matematyczna 2.

Sala polonistyczna
10.11.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu sala polonistyczna.

Sala historyczna
10.11.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu sala historyczna.

Duża sala gimnastyczna
10.11.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Duża sala gimnastyczna.

Ślubowanie klas pierwszych
28.10.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Ślubowanie klas pierwszych.

Ślubowanie klas pierwszych
28.10.2014

Dnia 24 października 2014 roku o godzinie 16:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Gabriela Narutowicza w Grójcu.
W uroczystości tej wzięło udział aż osiem  klas pierwszych: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h wraz z wychowawcami, Dyrektor PSP nr 1 pani Jolanta Sitarek, Wicedyrektor pani Elżbieta Zakrzewska, Wicedyrektor pani Barbara Kucharska,  burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski , ksiądz proboszcz miejscowej Parafii, grono pedagogiczne , przewodniczący Rady Szkoły, oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej Szkoły.
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie oraz rodzice złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem.  A także złożyła  życzenia wielu sukcesów w nauce. Po zakończeniu  uroczystości uczniowie rozeszli się klasami do swoich sal. Rodzice  przygotowali w salach poczęstunek dla swoich dzieci.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
28.10.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
28.10.2014

Dnia 14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy IIc pod opieką wychowawczyni Katarzyny Serafińskiej i  uczniów  klasy III b pod opieką wychowawczyni pani Lucyny Kowalczyk. Dzieci zaprezentowały  zdolności recytatorskie, wokalne, taneczne i muzyczne. Po przedstawieniu pani  Jolanta Sitarek Dyrektor szkoły wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli drobne upominki wykonane samodzielnie.

Dzień Chłopaka - kl. 4a, 4c, 4f
10.10.2014

Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Dzień Chłopaka - kl. 4a, 4c, 4f.

photo

Ilość odwiedzin: 926760